tekstgrootte: A - A - A
Social Return On Investment

Wat is Social Return On Investment?

Op het moment dat je als bedrijf opdrachten wilt uitvoeren voor een overheidsinstantie, is vaak een SROI-regeling van toepassing. De afkorting SROI staat voor Social Return On Investment en is ervoor bedoeld om mensen met een arbeidshandicap of afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en kwalitatieve manier aan het werk te krijgen. Je slaat in principe twee vliegen in één klap: je biedt mensen een kans om (opnieuw) toe te treden tot de arbeidsmarkt en je bent geholpen met jouw werkzaamheden.

Door Social Return On Investment realiseer je, naast het uitvoeren van een opdracht, ook maatschappelijke winst. Daarnaast lever je een bijdrage aan uitvoering van de Participatiewet.

Neem contact op

Meer informatie over Social Return On Investment

Social Return en de Participatiewet

De Participatiewet is een vervanging van verschillende wetten: de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Wet werk en bijstand (WWB) en een deel van de Wet werk- en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Het kabinet wil iedereen die kan werken, maar hierbij ondersteuning of begeleiding nodig heeft, motiveren en de kans bieden om aan de slag te gaan. Daarom is de Banenafspraak in het leven geroepen. Werkgevers en het kabinet hebben afgesproken om gezamenlijk 125.000 extra banen te creëren om mensen met een arbeidsbeperking een duwtje in de rug te geven en aan het werk te helpen.

Indien dit doel niet wordt behaald, doet de Quotumwet zijn intrede. Deze wet houdt in dat bedrijven met 25 medewerkers of meer verplicht zijn om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Als zij dit niet doen, riskeren zij een boete. Door sociaal verantwoord ondernemen draag je je steentje bij aan de Banenafspraak en is de kans groot dat je voldoet aan de SROI-eisen van gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray. Werkgevers die invulling geven aan de Participatiewet kunnen loonkostensubsidie (LKS) inzetten. Deze subsidie vergoedt het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimumloon.

Onze partners

SROI-beleid

Klinkt het allemaal nog wat onduidelijk? Laten we het dan concreet maken: heb jij werkzaamheden die je kunt uitbesteden? Omdat je ruim voldoende werk hebt en handjes te kort? Dan kunnen wij je helpen. NLW Groep neemt jou werk uit handen op het moment dat het nodig is. Het voordeel hiervan is dat je als werkgever kunt genieten van extra personeel zonder de bijbehorende bedrijfsrisico’s. Als kers op de taart draag je bij aan uitvoering de Participatiewet als je samenwerkt met NLW Groep. Dit is gunstig voor het personeel dat je (tijdelijk) inhuurt, maar ook voor de banenafspraak.

SROI-regeling

Ook voor vragen betreffende de wet- en regelgeving ben je bij ons aan het juiste adres. NLW Groep heeft ontzettend veel kennis en ervaring in huis die jouw vragen rondom de Participatiewet, de Quotumwet, de Wet Banenafspraak en de SROI-eisen die deze met zich meebrengen, uitgebreid te beantwoorden. We kunnen je in contact brengen met de doelgroep van de Participatiewet en werkzaamheden uitvoeren op een van onze werklocaties in Panningen en Venray of bij jou op locatie. Neem voor de SROI-mogelijkheden vrijblijvend contact met ons op, onze experts staan je graag te woord!

Brochure: Samenwerken met een maatschappelijk werkbedrijf - NLW Groep

Lees onze brochure

Meer weten over SROI, de Participatiewet, de Indicatie Banenafspraak en alle andere wet- en regelgeving? Download onze brochure 'Samenwerken met een maatschappelijk werkbedrijf - NLW Groep'.

Download de brochure