tekstgrootte: A - A - A
Arbeidsgehandicapten in dienst nemen

Subsidie voor personeel met een beperking

Werkgevers van bedrijven met meer dan 25 werknemers zijn verplicht personeel met een (arbeids)beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Vaak zijn dit werknemers die heel graag willen werken, maar wat extra ondersteuning nodig hebben. Voor het aannemen van deze mensen is subsidie beschikbaar. NLW helpt jouw organisatie graag met het inzetten van gedreven medewerkers en zorgt daarbij voor de nodige ondersteuning. Op deze pagina lees je meer over de Participatiewet en de mogelijkheden voor subsidie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat is de Participatiewet?

De participatiewet omvat de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Ze zijn samengevoegd tot één regeling die als doel heeft om mensen die kunnen werken aan het werk te helpen. Ook wanneer zij, door ziekte of handicap, extra ondersteuning nodig hebben. Sinds 2015 valt iedereen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt onder de Participatiewet.

Neem contact op

Sociaal ondernemen

Wat betekent dit voor mijn organisatie?

Ook werkgevers spelen een rol in de uitvoering van de Participatiewet. In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is namelijk vastgelegd dat werkgevers en het kabinet tot 2026 in totaal 125.000 nieuwe, extra banen zullen creëren voor mensen met een ziekte of handicap.

Deze banenafspraak is er ter ondersteuning van 25.000 mensen in Nederland. Daarnaast zijn werkgevers verplicht een percentage van hun vacatures in te vullen met mensen met een ziekte of handicap. Doen zij dit niet, dan riskeren ze een boete.

Dit is een greep uit onze partners

Subsidie bij gehandicapten in dienst

Wanneer je als werkgever iemand met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt, kun je gebruikmaken van verschillende regelingen en subsidies. Daaronder valt bijvoorbeeld een jobcoach, wat NLW graag verzorgt. Deze jobcoach zorgt voor een uitgebreide één-op-één begeleiding tijdens het hele werktraject. Daarnaast ontvang je als werkgever loonkostenvoordeel (LKV), een tegemoetkoming voor werkgevers die één of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om oudere werknemers met een uitkering, werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of werknemers met een arbeidsbeperking. LKV komt in de plaats van de premiekorting voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers, en wordt drie jaar lang uitgekeerd.


Als derde kunnen werkgevers gebruik maken van lage-inkomensvoordeel. Lage-inkomensvoordeel is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Zo dalen de loonkosten voor de werkgever, en stijgen de kansen op werk voor deze werknemers. De verschillende voordelen en subsidies zijn afhankelijk van meerdere factoren. Wil je meer weten over de subsidie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Neem dan contact met ons op!

Brochure: Samenwerken met een maatschappelijk werkbedrijf - NLW Groep

Bekijk onze brochure

Wil je meer weten over het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Lees dan onze brochure ‘Samenwerken met een maatschappelijk werkbedrijf’. Heb je daarna nog vragen? Dan staan wij voor je klaar.

Download de brochure