tekstgrootte: A - A - A

Wat is loonkostensubsidie?

Mensen met een arbeidsbeperking of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen niet altijd het wettelijk minimumloon verdienen, bijvoorbeeld wanneer ze door hun beperking minder productief zijn dan iemand zonder ziekte of handicap. Maar natuurlijk heeft iedere werkende in Nederland wel recht op een minimumloon. Loonkostensubsidie is een regeling die het verschil aanvult.

Door middel van loonkostensubsidie krijgt de werknemer het normale salaris, doordat de overheid het verschil tussen de loonwaarde van de medewerker en het wettelijk minimumloon vergoedt. De maximale vergoeding is 70% van het minimumloon. Wanneer een gemeente snel mensen wil plaatsen, kan deze voor maximaal zes maanden een loonkostensubsidie van 50% van het minimumloon inzetten. Dit gebeurt altijd in overleg met de werkgever. 

Mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen

Met de komst van de Participatiewet werd ook de Loonkostensubsidie (LKS) gestart. Het doel van de loonkostensubsidie is om het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking te stimuleren. Wanneer bedrijven een medewerker met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen, kunnen zij loonkostensubsidie aanvragen. Dit verlaagt de drempel om iemand aan te nemen, zonder de financiële risico’s die dit anders mogelijk met zich mee zou brengen. Meer weten over de regelingen rondom de loonkostensubsidie? Wij informeren je graag

De voordelen van loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie heeft veel voordelen, zowel voor werknemers als voor werkgevers. Voor werknemers met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt vergroot de regeling de kans dat zij een passende baan vinden. Als werkgever is het een goede manier om medewerkers de kans te bieden maximaal mee te doen in de maatschappij. Daarnaast is het een manier om te voldoen aan de maatschappelijke verplichting vanuit de Participatiewet, die werkgevers stimuleert meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. 

Regels rondom loonkostensubsidie

De loonkostensubsidie van de overheid is niet gebonden aan tijd, er is dus geen maximale periode waarin de subsidie wordt uitgekeerd. In plaats daarvan wordt de subsidie verstrekt zolang de medewerker met een arbeidsbeperking voldoet aan alle voorwaarden. Heb je vragen of wil je meer weten over de voorwaarden, regels en mogelijkheden op het gebied van MVO-beleid, de Participatiewet of de doelgroep van loonkostensubsidie? Neem contact met ons op, dan helpen we je graag!