tekstgrootte: A - A - A

Wat betekent de Participatiewet voor werkgevers?

Iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Met andere woorden: mensen met een arbeidsbeperking en een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar wat is de Participatiewet? De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Met de Participatiewet wil het kabinet meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk krijgen. Het kabinet en werkgevers hebben daarom afgesproken om extra banen te creëren. Dit wordt geregeld in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Het doel van de banenafspraak is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Als het de werkgevers niet lukt om gezamenlijk 125.000 banen te creëren, kan de Quotumwet in werking treden. De Quotumwet verplicht werkgevers - die 25 werknemers of meer in dienst hebben - ook een aantal mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Doen werkgevers dat niet, dan riskeren zij een boete.

Loonkostensubsidie Participatiewet

De loonkostensubsidie (LKS) die met de komst van de Participatiewet kan worden ingezet, is bedoeld voor werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking en afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Laat u door ons informeren over deze en nog veel meer elementen rondom de Participatiewet en de banenafspraak.

Als werkgever aan de slag met de Participatiewet en de banenafspraak

Hoe geef ik als werkgever invulling aan de banenafspraak? Hoe regel ik de loonkostensubsidie in de Participatiewet? Dat zijn allemaal vragen die ontstaan als u aan de slag gaat met de banenafspraak, die onderdeel is van de Participatiewet. Wanneer u als werkgever aan de slag gaat met de banenafspraak, voldoet u mogelijk ook aan SROI-eisen van gemeenten.

Laat ons u helpen wanneer u aan de slag wilt gaan met de banenafspraak. Wij beschikken over alle kennis en ervaring om mensen met een arbeidsbeperking binnen uw bedrijf optimaal te laten functioneren, zonder dat u daarbij alle werkgeversrisico’s draagt. NLW Groep zet zich namelijk al meer dan 60 jaar in om mensen met een arbeidsbeperking van (zo regulier mogelijk) werk te voorzien. Wij doen dit in samenwerking met de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray.

Benieuwd naar de mogelijkheden van de Participatiewet voor u als werkgever? Neem dan, uiteraard geheel vrijblijvend, contact met ons op. Wij staan u graag te woord en denken actief met u mee.

WerkgeversServicepunt Noord-Limburg

Samen met de gemeenten en het UWV zijn wij ook partner in het WerkgeversServicepunt Noord-Limburg. Gezamenlijk zetten wij ons in voor het vinden van werk en creëren van banen.

Bekijk hier het filmpje van het WerkgeversServicepunt Noord-Limburg waarin in 1,5 minuut korte, maar zeer krachtige informatie wordt verstrekt over de invulling van de Participatiewet & banenafspraak. Lees ook meer over de wet- en regelgeving met betrekking tot de Participatiewet.