tekstgrootte: A - A - A

Wet- en regelgeving

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

NLW Groep voert de Wsw uit voor de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray.

Sinds 1 januari 2015 echter is de Wsw opgegaan in de Participatiewet. Als zelfstandige wet bestaat de Wsw dus niet meer.

Voor NLW betekent dit dat er vanaf 2015 geen nieuwe medewerkers meer instromen via de Wsw. De zittende Wsw-medewerkers houden wel gewoon hun Wsw-dienstverband bij NLW. Met de betrokken gemeenten wordt nu nauw samengewerkt om ook mensen via de Participatiewet bij NLW te laten werken.

Participatiewet

In de Participatiewet zijn de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samengevoegd tot één regeling voor alle mensen die aan werk geholpen moeten worden. De wet is dus veel breder dan de voormalige Wsw. De Participatiewet wordt uitgevoerd onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de gemeenten. Ook werkgevers hebben (via een sociaal akkoord) een verantwoordelijkheid in de Participatiewet.

Wilt u weten hoe u als werkgever kunt voldoen aan de Participatiewet?