tekstgrootte: A - A - A

Wat is loondispensatie?

Loondispensatie is een regeling gericht op werknemers met een Wajong-uitkering en (tijdelijk) voor werknemers met een IVA-uitkering of een Wajong-zonder arbeidsvermogen. Loondispensatie houdt in dat de werkgever tijdelijk minder loon betaalt aan een werknemer die minder productief is dan andere werknemers. Het UWV vult het loon aan tot maximaal het bedrag dat de werknemer voorheen verdiende.

Waarom loondispensatie?

De gedachte achter loondispensatie is dat mensen met een arbeidsbeperking mogelijk niet in staat zijn hetzelfde productiviteitsniveau te behalen als mensen zonder beperking, bijvoorbeeld omdat zij iets langzamer werken. Door het loon af te stemmen op de productiviteit van de werknemer worden werknemers gemotiveerd om mensen met een beperking in dienst te nemen of te houden. De kosten zijn immers lager dan bij het betalen van het wettelijk minimumloon. Tegelijkertijd biedt het mensen met een beperking de mogelijkheid aan het werk te gaan of te blijven.

Loondispensatie en de Participatiewet

Loondispensatie is onderdeel van de Participatiewet. Met deze wet wil de overheid stimuleren dat iedereen die kan werken, aan het werk gaat. Ook als daarbij ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld door een ziekte, handicap of afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds 2015 valt iedereen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt onder deze wet. Lees meer over de Participatiewet op deze pagina. 

Loonwaardebepaling voor loondispensatie

Voor het toekennen van loondispensatie is een kort onderzoek nodig. Tijdens een loonwaardebepaling komt een arbeidsdeskundige van het UWV op bezoek om de werkplek te bekijken. Op basis van dit bezoek en een gesprek met de werkgever en werknemer kan het UWV de loonwaarde van werknemers met een arbeidsbeperking, ten opzichte van werknemers zonder beperking, bepalen. De loondispensatie kan een half jaar tot vijf jaar worden uitgekeerd. Deze periode kan verlengd worden, maar het streven is dat de medewerker uiteindelijk (weer) net zoveel gaat verdienen als andere medewerkers in dezelfde functie. 

Voorwaarden voor loondispensatie

Een werkgever kan loondispensatie aanvragen voor medewerkers met een Wajong-uitkering. De medewerker moet van deze aanvraag op de hoogte worden gebracht. Voorwaarde voor het aanvragen van loondispensatie is dat een medewerker minstens 25% minder productief is en dat de verwachting is dat dit minstens zes maanden gaat duren. Gewoonlijk duurt het ongeveer acht weken voor de beslissing over het toekennen van loondispensatie wordt genomen. 

Meer weten over loondispensatie?

Wil je graag meer weten over de regels, regelingen en mogelijkheden rondom loondispensatie en Wajong? Wij staan voor je klaar en helpen je graag op weg. Neem vandaag nog contact met ons op.