tekstgrootte: A - A - A

Deel via

Samen gaan we door!

Geplaatst op 20-03-2020

Het coronavirus brengt, behalve risico voor de gezondheid, ook onzekerheid en zorgen met zich mee. We staan voor uitdagingen en dilemma’s om de risico’s voor onze medewerkers zo klein mogelijk te houden bij het uitvoeren van onze kerntaak: het bieden van passend werk voor mensen met een arbeidsbeperking.

Het werk gaat door

De structuur en de sociale contacten die werk biedt aan onze medewerkers is belangrijk voor hun welzijn. Continuïteit van uitvoering van werk is dan ook uitgangspunt voor NLW Groep, ook in de huidige situatie. Uiteraard houden we de richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid daarbij nauw in de gaten en zijn deze leidend in de uitvoering van ons crisisbeleid. Behalve continuering van uitvoering van werk willen we, net als andere bedrijven, de opdrachten voor klanten zo veel en zo goed als mogelijk uitvoeren. Daarbij maken we steeds zorgvuldig de afweging tussen het welzijn van onze mensen, gezondheidsrisico’s en het economisch belang.

Welzijn voor onze medewerkers

Wij willen onze medewerkers zo goed mogelijk beschermen tegen het coronavirus en hebben om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, een procedure opgesteld voor NLW Groep. Zo laten we medewerkers behorende tot de meest kwetsbare doelgroep thuis, worden er in het groepsvervoer maximaal 4 a 5 personen per voertuig vervoerd en communiceren we de voorgeschreven (hygiëne)maatregelen zo goed en duidelijk mogelijk naar onze medewerkers. Onze collega’s die leiding geven aan groepen medewerkers zijn waar mogelijk aan het werk. Zij nemen alle voorzorgsmaatregelen in acht.

Gevolgen voor de productiviteit

Door het thuis laten van onze meest kwetsbare medewerkers en het thuisblijven van medewerkers met verkoudheidsklachten, komt onze productiviteit in het gedrang. Wij kunnen hierdoor niet de levertijden voor onze klanten garanderen. We vragen uw begrip hiervoor. Uw contactpersoon en onze overige medewerkers staan voor u klaar. Vanuit de verschillende bedrijfsonderdelen van NLW worden in overleg met opdrachtgevers, leveranciers en andere relaties nadere afspraken gemaakt. Ook op de productielocaties hebben we verschillende maatregelen getroffen om de continuïteit zo goed mogelijk te waarborgen.

Bereikbaarheid NLW Groep

Bijeenkomsten en vergaderingen, zowel intern al extern, worden daar waar mogelijk geannuleerd of uitgesteld. De receptie van NLW in Venray is in de middag onbemand, telefonisch is NLW prima bereikbaar. Een deel van onze medewerkers werkt thuis en is telefonisch en per e-mail goed bereikbaar.

Samen gaan we door

NLW heeft, behalve het bieden van passend werk voor mensen met een arbeidsbeperking, een belangrijke sociale functie. Mensen kunnen op het werk samen praten, lachen en elkaar tot steun zijn. Met de genomen voorzorgsmaatregelen kunnen we open blijven en samen de schouders eronder zetten om NLW Groep draaiende te houden. Wij hopen met het nemen van deze maatregelen op een zo veilig mogelijke wijze onze werkzaamheden de komende tijd voort te zetten. Dit vraagt om extra flexibiliteit van ieder van ons.

Let op elkaar!


Informatie voor medewerkers van NLW Groep: de meest recente informatie en maatregelen van NLW rondom het coronavirus lees je op InSite. Inloggen doe je zo:

Ga naar www.insite.nlw.nl

- Log in met gebruikersnaam en wachtwoord 

OF

- Log in met personeelsnummer ( 5 cijfers, zie rechtsboven op loonstrookje) en postcode